Clubhuis voor de toekomst.

Afgelopen vrijdag was er een brainstormsessie in ons clubhuis.
Uit de door de gemeente gehouden energiecheck blijkt dat we nog wel het een en ander kunnen verbeteren aan ons clubhuis.
Daarlangs het plan voor de toekomst gelegd hebben we samen gekeken wat de opties zijn voor de toekomst.

  We zijn uitgegaan van drie scenarios: blijven in ons clubhuis, samenwerken met een andere partij op het sportpark en een geheel nieuw clubhuis bouwen.
Met eerst een inventarisatie van voors- en tegens, samen dromen over de toekomst, wat kunnen we nog meer gaan doen om dit te realiseren en hoe kunnen we dit financieren hebben we in kleine groepen steeds scenarios bekeken en samen uitgewerkt.
Al snel bleek dat gezien de toekomstvisie die de club heeft er in ieder geval iets moet gebeuren.
Vast staat dat we de eigen identiteit van de club niet uit het oog willen verliezen. Maar het gebouw voldoet echt niet meer aan de normen van nu.
Maar hoe nu dan verder? De avond vloog voorbij en we waren er nog niet.
Er is besloten dat een kleine groep zich gaat buigen over een plan: dit wordt verder uitgewerkt zodat we de meest passende en haalbare optie voor kunnen leggen aan bestuur en de rest van de vereniging.
In deze groep zitten: Toon, Tomas, Patrick, Arnold en Daniëlle.

Zodra er meer duidelijk is zullen we uiteraard een informatieavond beleggen voor al onze leden, oud-leden en andere geïnteresseerden.
Bij vragen spreek gerust iemand van de werkgroep aan! Samen weten we immers meer dan alleen.