Corona update oktober 2020


Maatregelen voor de rugbysport
Rugby Nederland heeft overleg gevoerd met andere sportbonden en NOC*NSF om te bepalen wat de nieuwe maatregelen specifiek inhouden. 

  • Wedstrijden zijn niet toegestaan, de landelijke competitie wordt stilgelegd
  • Boven de 18 jaar mag alleen individueel worden gesport, of in teamverband met maximaal vier personen op 1,5 meter afstand
  • Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband; onderlinge wedstrijden met teams van eigen club is toegestaan
    – betreft clusters: Ben je lid van club X, dan ben je enkel welkom bij club X
    – betreft leeftijdscategorieën & dispensaties: We hanteren de teams waarin je bent gestart dit seizoen. Speelde je bij de senioren? Dan geldt 18+ voor jou. Speelde je voor de Colts? Dan val je binnen de jeugd
  • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan

Deze maatregelen resulteren naast het stilleggen van de landelijk competitie, ook tot een onmogelijke situatie betreft rugbytrainingen. Wij adviseren daarom alle seniorentrainingen tot nader orde op te schorten. Binnen de huidige maatregelen is het nog wel mogelijk om op andere manieren te sporten, bijvoorbeeld in groepjes van maximaal vier op 1,5 meter. Wij verwijzen hiervoor naar de FAQ van de NOC*NSF voor de specifieke uitleg en voorwaarden. Wij benadrukken het advies vanuit de overheid om niet de grens op te zoeken.

Het aangepaste landelijke protocol en de FAQ, dat uitgaat van de per 14 oktober 22.00 uur geldende landelijke maatregelen staat online. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Let op: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.

Vervolg competitie
In samenwerking met NOC*NSF en onze commissies, wordt er gekeken naar mogelijke verlopen en alternatieven voor het seizoen 2020-2021. Hierover zullen wij jullie tijdig informeren. Wanneer de competitie weer mag starten, wordt – in lijn met de voorschriften van World Rugby – voldoende voorbereidingstijd in acht genomen.

Aldus Rugby Nederland.

Het bestuur van RC the Vets volgt deze richtlijnen en zal de seniorentrainingen per direct stopzetten. Aan een ieder de vraag verantwoord met de maatregelen om te gaan en de routekaart te volgen. Ben je ziek, verkouden dan meld je af bij de jeugdtrainers en kom niet naar de training. We hopen snel weer met z’n allen gezond een partijtje te kunnen spelen.