Vertrouwenspersoon

Rugby Club The Vets vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk. Binnen Rugby Club The Vets gebeuren een hoop goede dingen; we zijn volop in beweging en veel mensen, leden en niet leden, leveren hier een bijdrage aan.
Het kan echter voorkomen dat iemand een ervaring heeft of dat er uitspraken gedaan worden waardoor iemand zich even niet thuis voelt op de vereniging of daarbuiten, met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan of wil. Daarom heeft het bestuur van rugbyclub The Vets een vertrouwenspersoon aangesteld.

 

De vertrouwenspersonen voor rugbyclub The Vets zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@vets.nl

Ook kun je hen zelf benaderen danwel aanspreken:

  • Aniek Bos
  • Peter Leenders

 

Voor wie de vertrouwenspersoon er ?

Iedereen die verbonden is aan rugbyclub The Vets, dus leden, ouders/verzorgers, trainers, etc.. kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon wanneer hij/zij last ervaart of zich zorgen maakt over grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag van personen eveneens verbonden aan rugbyclub The Vets.

Dat kan zijn:

  • Agressie/geweld
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Je kunt de vertrouwenspersoon ook inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van adviezen over ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie

 

Wanneer kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Altijd!
Vaak is het moeilijk of vervelend om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.).
Dit mag nooit een reden zijn om geen contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenspersoon is een persoon, aan wie je persoonlijke zaken kwijt kan.
De vertrouwenspersoon zal naar je luisteren, onpartijdig zijn en helpen zoeken naar mogelijkheden om jouw vervelende situatie zo snel mogelijk op te lossen. Er wordt eerst alleen geluisterd en samen gepraat om daarna samen te overleggen wat de eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Alleen jij kiest of en hoe er verdere stappen ondernomen worden, eventueel andere mensen ingeschakeld worden of op de hoogte gesteld worden.

 

Rol binnen de vereniging

De vertrouwenspersoon maakt in deze functie geen deel uit van het bestuur en hoeft aan hen dan ook geen verantwoording af te leggen over zaken die spelen. Zo wordt de onafhankelijke rol en objectiviteit gewaarborgd. De activiteiten van de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Omdat de vertrouwenspersoon onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van de club valt, zal er over de werkzaamheden eenmaal per jaar kort en volledig anoniem verslag uitgebracht worden aan de voorzitter.
Je kunt je verhaal dus vertellen zonder dat je bang hoeft te zijn dat dit met anderen gedeeld wordt.

 

Centrum Veilige Sport

Misschien vind je het toch moeilijk om de vertrouwenspersoon te benaderen, maar wil je wel heel graag met iemand praten dan kan je natuurlijk ook altijd het Centrum Veilige Sport bellen. Je kan ook informatie op de website vinden, die je misschien kan helpen.

Zit je ergens mee? Kijk op de website centrumveiligesport.nl of bel het Centrum Veilige Sport, 0900–202 55 90 (€ 0,10 per minuut )

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.