Wijzigingen: thuis of als lid?

Op 1 juni maakt de bond de balans weer op.
De ledenadministratie van dat moment is de nieuwe waarheid voor komend seizoen!

Belangrijk dat je als lid je eigen verantwoordelijkheid neemt en tijdig veranderingen doorgeeft. 

  • Zijn je huis en mailadres nog juist
  • Telefoonnummers actueel
  • Je lidmaatschap nog kloppend?

Gebruik voor controle en aanpassing vooral de hulpmiddelen

Op basis van de geregistreerde info op 1 juni zal komend jaar de contributie worden bepaald en ingehouden. Meer info daarover op www.vets.nl/over/contributie

Wil je voor komend jaar een wijziging doorvoeren dan kan dat gedaan worden in het ledenportaal of App
of per mail bij Edwin via secretaris@vets.nl (ook voor vragen en bij twijfels)